KLIMATYZACJA

Urządzenia chłodnicze TS
Urządzenia pośredniego działania

Chłodziarki pośredniego działania o mocy chłodniczej 300 - 900 kW są przeznaczone do chłodzenia wody, która doprowadzana jest do chodnikowych i/lub ścianowych chłodnic powietrza w podziemnych wyrobiskach górniczych.

Woda ciepła z obiegu chłodzenia skraplacza lokalnych chłodziarek pośredniego działania jest chłodzona w zainstalowanych w zużytym prądzie powietrza chłodnicach wyparnych wody. Stosowany może być również system bezpośredniego chłodzenia skraplacza wodą technologiczną, tzw. systemem otwarty chłodzenia.

Urządzenia chłodnicze pośredniego działania składją się z:
- zespołu maszynowego ze sprężarką, silnikiem i skraplaczem,
- parownika – chłodnicy wody doprowadzanej do chłodnic powietrza,
- obiegu wody chłodzącej skraplacz (otwartego lub zamkniętego z chłodnicą wyparną wody).
- urządzeń pomocniczych rurociągi, pompy, filtry.

Chłodziarki pośredniego działania mogą być również wykorzystane w opatentowanym systemie układu chłodzenia silników elektrycznych, przekładni i przemienników częstotliwości, pracujących w podziemnych zakładach górniczych.