KLIMATYZACJA

Urządzenia chłodnicze TS
Chłodnice wyparne CWW

Chłodnice wyparne CWW o mocy chłodniczej 300 do 600kW są przeznaczone do chłodzenia wody obiegowej skraplaczy urządzeń chłodniczych. Pakiet rurek chłodnicy jest zraszany czołowo oraz z góry wodą krążącą w zamkniętym obiegu. Woda odparowana w tym obiegu uzupełniana jest automatycznie świeżą wodą z powierzchni.