KLIMATYZACJA

Urządzenia chłodnicze TS
Urządzenia bezpośredniego działania

W podziemnych kopalniach węgla kamiennego stosuje się lokalne chłodziarki bezpośredniego działania o mocy chłodniczej 150-450 kW dla klimatyzacji robót przodkowych drążonych chodników, przekopów i ścian eksploatacyjnych.

W chłodziarce bezpośredniego działania parownik jest wykorzystywany do bezpośredniego chłodzenia powietrza jako chłodnica powietrza. Przepływające przez parownik powietrze temperaturze powyżej 26 oC chłodzone jest o 10 - 14 oC.

Woda ciepła z obiegu chłodzenia skraplacza lokalnych chłodziarek bezpośredniego działania jest chłodzona w zainstalowanych w zużytym prądzie powietrza chłodnicach wyparnych wody. Stosowany może być również system bezpośredniego chłodzenia skraplacza wodą technologiczną, tzw. systemem otwarty chłodzenia.

Lokalne urządzenia chłodnicze bezpośredniego działania składa się z:
- zespołu maszynowego ze sprężarką, silnikiem i skraplaczem,
- parownika – chłodnicy powietrza,
- obiegu wody chłodzącej skraplacz (otwartego lub zamkniętego z chłodnicą wyparną wody).