KLIMATYZACJA

Urządzenia chłodnicze TS
Klimatyzator stanowiskowy TS-4K

Klimatyzator typu TS-4K o mocy chłodniczej 4kW jest klimatyzatorem przemysłowym, przeznaczonym do lokalnego schładzania stanowisk obsługi w trudnych warunkach środowiskowych. Może być instalowany w pomieszczeniach o temperaturach otoczenia do 40oC, niezagrożonych wybuchem.

Zadaniem klimatyzatora jest ochładzanie powietrza do żądanej temperatury oraz filtrowanie go z zanieczyszczeń stałych.

Praca klimatyzatora jest w pełni automatyczna i nie wymaga ingerencji użytkownika w parametry, pracy i nastawy. Po zamontowaniu klimatyzatora na miejscu i podłączeniu go do instalacji elektrycznej klimatyzator jest gotowy do pracy. Klimatyzator może pracować w sposób ciągły.