KLIMATYZACJA

Urządzenia chłodnicze TS
Chłodnice powietrza CP

Chłodnice powietrza CP(N) o mocy chłodniczej 60 do 450kW są przewidziane do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” zagrożenia wybuchem metanu i pomieszczenia klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Chłodnice wraz z wentylatorem stanowią maszynę zaliczoną do urządzeń elektrycznych grupy I, kategorii M2.

Chłodnice powietrza CP są przeznaczone do współpracy z systemem klimatyzacji centralnej lub grupowej. Schładzanie powietrza odbywa się w wyniku wymiany ciepła pomiędzy zimną wodą i powietrzem. Może też być zasilana z agregatów chłodniczych pośredniego działania z parownikami chłodzącymi wodę. Chłodnice powietrza CP są przeznaczone i do chłodzenia powietrza w górniczych wyrobiskach przygotowawczych lub wyrobiskach przyścianowych albo innych pomieszczeniach w podziemiach lub na powierzchni kopalni.

Chłodnice powietrza produkowane są w wersji normalnej oraz niskooporowej.
Wersja normalna oferowana jest w wykonaniu kwadratowym lub okrągłym.