KLIMATYZACJA

Urządzenia chłodnicze TS
Komora zraszania

Firma TERMOSPEC jest wykonawcą systemów chłodznia powietrza w stacjonarnych (lub mobilnych) wielostoponiowych komorach zraszania w których rozpylona, zimna woda odbiera ciepło od przepływającego powietrza.
Komory zraszania dużej mocy są indywidualnie projektowane dla konkretnych warunków lokalizacyjnych. Zimna woda do komór zraszania może być dostarczana z agregatów chłodniczych lub klimatyzacji centralnej.