WENTYLACJA

Urządzenia dla wentylacji kopalń

Firma Termospec jest producentem wentylatorów górniczych typu WLEx - TS oraz automatycznych tam wentylacyjnych śluzowych.

Wentylatory WLEx
Tamy wentylacyjne