KLIMATYZACJA

Urządzenia chłodnicze TS

Urządzenia chłodnicze typu TS są przeznaczone do chłodzenia powietrza w podziemnych wyrobiskach górniczych zagrożonych wybuchem, zaliczonych do stopnia “a”, “b” lub “c” zagrożenia wybuchem metanu i wyrobiskach klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Chłodziarki są urządzeniami grupy I kategorii M2. Pracują z czynnikami chłodniczymi bez chlorowcowymi HFC i spełniają wymagania UE w zakresie ochrony warstwy ozonowej i środowiska naturalnego.

Chłodziarki powietrza TS naszej produkcji są z powodzeniem stosowane w podziemiach polskich, czeskich oraz od niedawna chińskich kopalń.

Urządzenia bezpośredniego
działania
Urządzenia pośredniego
działania
Urządzenia pośredniego
działania 1-3MW
Chłodnice powietrza CP
Ścianowe chłodnice powietrza SCP
Chłodnice wyparne CWW
Wysokociśnieniowe wymienniki ciepła
Klimatyzator stanowiskowy TS-4K
Komora zraszania