KLIMATYZACJA

Urządzenia chłodnicze TS
Remonty urządzeń typu KM, DV, GMC oraz LKM

Oferujemy serwis i remonty urządzeń naszej produkcji oraz urządzeń chłodniczych typu KM, DV, GMC oraz LKM, na które posiadamy Ocenę Zdolności Zakładu Remontowego wydaną przez jednostkę notyfikowaną.