KLIMATYZACJA

Urządzenia chłodnicze TS
Ścianowe chłodnice powietrza SCP(O)

Kompaktowe chłodnice powietrza SCP(O) o mocy chłodniczej 15 do 60kW są przewidziane do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” zagrożenia wybuchem metanu i pomieszczenia klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Chłodnice wraz z wentylatorem stanowią maszynę zaliczoną do urządzeń elektrycznych grupy I, kategorii M2.

Chłodnice powietrza SCP(O) są przeznaczone do współpracy z systemem klimatyzacji centralnej lub grupowej. Schładzanie powietrza odbywa się w wyniku wymiany ciepła pomiędzy zimną wodą i powietrzem. Mogą też być zasilane z agregatów chłodniczych pośredniego działania z parownikami chłodzącymi wodę.

Chłodnice powietrza SCP(O) zostały zaprojektowane dla potrzeb obniżenia temperatury w rejonie stanowisk pracy, w szczególności są przewidziane do chłodzenia powietrza w ścianach i przy na napędach przenośników transportowych. Można je stosować także w innych wyrobiskach gdzie istnieje konieczność obniżenia temperatury powietrza.
Konstrukcja chłodnic pozwala na zabudowanie w każdych warunkach i dowolnej pozycji. producent może chłodnice wyposażyć w wentylator dostosowany do parametrów chłodnicy i warunków pracy.

Chłodnice powietrza SCP(O) są produkowane w wersji okrągłej i kwadratowej.