VENTILATION

Urządzenia dla wentylacji kopalń
Tama wentylacyjna, GAS

AUTOMATYCZNA TAMA WENTYLACYJNA ŚLUZOWA
Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM

Tama przeznaczona jest do regulacji przepływu powietrza w podziemnych wyrobiskach górniczych zaliczonych do stopnia "a", "b" lub "c" zagrożenia wybuchem metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Tama może być stosowana w wyrobiskach poziomych lub nachylonych z transportem kolejkami szynowymi podwieszonymi lub spągowymi, a także w wyrobiskach z transportem kołowym szynowym z trakcją elektryczną, spalinową lub pneumatyczną.

Tama jest wyposażona w sygnalizację semaforową, ostrzegawczą akustyczną i system blokady przed jednoczesnym otwarciem obu tam w śluzie. Może być sterowana automatycznie środkami transportu lub ręcznie; lokalnie albo zdalnie przez maszynistę lokomotywy.

Tama może być wyposażona w systemy zdalnego sterowania bezpieczeństwa, w warunkach zagrożenia pożarowego.

Dla kopalń, które nie mają sieci sprężonego powietrza lub mają zbyt niskie ciśnienie powietrza sprężonego, oferujemy zastosowanie bezobsługowego agregatu sprężarkowego GAS-1E ze sprężarką bezolejową, napędzaną silnikiem elektrycznym ognioszczelnym o mocy 3 kW i napięciu 500 lub 1000V.