VENTILATION

Urządzenia dla wentylacji kopalń
Wentylatory WLEx

Wentylatory osiowe przeciwwybuchowe typu WLEx są przeznaczone do przetłaczania powietrza w układach chłodzenia powietrza i wentylacji na dole kopalń w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem.