Produkcja urządzeń chłodniczych dla kopalń podziemnych oraz tuneli.
Projektowanie, obsługa oraz serwis układów klimatyzacji kopalń.

 

Produkcja oraz serwis tam wentylacyjnych dla kopalń.

 

Projektowanie, montaż, serwis oraz obsługa systemów opartych na odnawialnych źródłach energii.